Ti ben dầu thắng sau

150.000 vnđ
Dùng để thay thế cho tiben trên xe bị mòn, bóp thắng tuột dầu, bóp không ăn, bóp nặng tay.

Dịch vụ của chúng tôi

Các sản phẩm của Bxmoto.com đều có tem mã đầy đủ rõ ràng

Hỗ trợ xem mẫu sản phẩm tại shop

Hàng chính hãng Brixton
Dùng để thay thế cho tiben trên xe bị mòn, bóp thắng tuột dầu, bóp không ăn, bóp nặng tay.
Dùng cho các dòng xe Brixton
Không bị oxi hóa theo thời gian
Scroll